کتاب Focus on Vocabulary <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">کتاب </span></strong><strong><span dir="ltr">Focus on Vocabulary </span></strong><strong><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">کتاب های </span><span dir="ltr">Focus on Vocabulary 1</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> و </span><span dir="ltr">Focus on Vocabulary 2</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> دو مورد از بهترین کتاب هایی هستند که برای تقویت دایره لغات زبان آموزان تاکنون به چاپ رسیده اند. نویسندگان این دو کتاب سعی کرده اند تا واژگان عمومی و آکادمیک رایج را با استفاده از رویکردی علمی آموزش دهند.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> </span><img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51WgisnCquL._SX375_BO1,204,203,200_.jpg" style="font-size: 10pt;" /></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">کتاب </span></strong><strong><span dir="ltr">Focus on Vocabulary 1</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">کتاب </span><span dir="ltr">Focus on Vocabulary 1</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> سعی می کند 504 مورد از خانواده کلمات رایج عمومی را آموزش دهد. برای مثال کلمات </span><span dir="ltr">act, action, active</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> و </span><span dir="ltr">activity</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> همگی جزء یک خانواده محسوب می شوند. </span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">نویسندگان این کتاب معتقدند که هر چقدر زبان آموزان با یک کلمه بیشتر برخورد کنند یاگیری آن کلمه نیز آسان تر می شود. </span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">از این رو آنها سعی کرده اند هر کلمه ای که آموزش می دهند را حداقل چهار بار در کتاب بکار ببرند تا زبان آموزان کلمات را بهتر یاد بگیرند. این کلمات در متن هایی استفاده شدند و تمریناتی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">کتاب </span></strong><strong><span dir="ltr">Focus on Vocabulary 2</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">کتاب </span><span dir="ltr">Focus on Vocabulary 2</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> نیز از همان روش های کتاب قبلی پیروی می کند با این تفاوت که این کتاب 504 مورد از خانواده کلمات رایج آکادمیک را آموزش می دهد.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">علاوه بر این کتاب </span><span dir="ltr">Focus on Vocabulary 2</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> کلمات هم نشین را نیز مورد توجه قرار داده است. این کتاب با توجه به اینکه واژگانی را که آموزش می دهد آکادمیک و رسمی هستند می تواند برای داوطلبان آزمون های بین المللی همانند آیلتس و تافل نیز یک منبع با ارزش محسوب شود.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">تمرکز بر روی واژگان ۱ : واژگان پر کردن دایره لغات یک کتاب درسی مبتنی بر تحقیق است که به دانش آموزان میانی میانی ، برای آماده‌سازی برای درک واژگان میانی ، مانند آنچه در رمان‌ها ، روزنامه‌ها ، فیلم‌ها ، و محیط‌های کاری و محیط کار یافت می‌شود . از طریق گزیده‌ای از تمرینات مشهور و تمرینات خوب ، دانش آموزان انگلیسی بر روی کلمات میانه لغت یعنی ۵۰۴ خانواده تمرکز می‌کنند . برای کمک به دانش آموزان در دستیابی به درک کامل‌تری از واژگان جدید ، هر فصل یک سری تمرینات بر روی معانی کلمه ، خانواده‌های کلمه ، و همنشینی نشان می‌دهد .</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">ویژگی های کتاب</span></strong><strong><span dir="ltr">Focus on Vocabulary </span></strong><strong><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: "Times New Roman";">         </span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">هفت واحد بر روی تنوع حوزه‌های موضوعی ، مانند ذهن ، طراحی ، شهرت و محیط تمرکز دارند .</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: "Times New Roman";">         </span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">شروع هر فصل اصلی ، بخش دانش واژگان شما را ارزیابی می‌کند ، که به دانش آموزان کمک می‌کند تا سطح آشنایی شان با آن کلمات هدف بیست و چهار هدف را تعیین کنند . دانش آموزان در پایان این فصل ، آشنایی شان را با کلمات مورد بررسی قرار دادند .</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: "Times New Roman";">         </span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">هر بخش اصلی به دقت کلمات هدف را حداقل چهار بار در بخش خواندن و در تمام بخش‌های زیر بازیافت می‌کند : خواندن درک مطلب ، معانی کلمه ، همنشینی ، همنشینی و توسعه موضوع .</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class=" " dir="rtl" style="text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: "Times New Roman";">         </span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">در پایان هر واحد ، یک فصل تمرین استراتژی نکاتی برای استفاده از فرهنگ لغت ، نوشتن مقاله و دیگر وظایف مربوط به واژگان ارایه می‌دهد.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://dl6.irlanguage.com/English/Focus%20on%20Vocabulary/Focus%20on%20Vocabulary%201%20[www.irLanguage.com].rar"><font face="Sahel, sans-serif" style="font-size: 13.3333px;">دانلود </font><font face="Sahel, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;">کتاب Focus on Vocabulary 1</span></font></a></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://dl6.irlanguage.com/English/Focus%20on%20Vocabulary/Focus-on-Vocabulary-1-Answer-Key.pdf">دانلود پاسخنامه کتاب Focus on Vocabulary 1</a></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://dl6.irlanguage.com/English/Focus%20on%20Vocabulary/Focus%20on%20Vocabulary%202%20[www.irLanguage.com].rar" style="font-size: 13.3333px; font-family: Sahel, sans-serif;">دانلود کتاب Focus on Vocabulary 2</a></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://dl6.irlanguage.com/English/Focus%20on%20Vocabulary/Focus-on-Vocabulary-2-Answer-Key.pdf">دانلود پاسخنامه کتاب Focus on Vocabulary 2</a></p>

کتاب Speak Out <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">کتاب</span><span dir="ltr"> Speak Out </span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">با لهجه بریتانیایی ویرایش دوم یکی از پرمخاطب ترین و بهترین کتاب های آموزشی برای مخاطبان و زبان آموزان انگلیسی بزرگسال است.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">که می توانند بدون شک در تمام موقعیت های متنوع زندگی روزمره خود را آماده کنند و در تعاملات خود با دیگران در دنیای واقعی و طبیعی نهایت استفاده را ببرند.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">در متن های خواندن، مهارت خواندن و درک مطلب را به طور چشم گیری تقویت کنند و در مهارت </span><span dir="ltr">writing</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> از آنها در جملات و دیگر مهارت های یادگیری زبان انگلیسی مختلف به بهترین نحو استفاده کنند</span><span dir="ltr">.</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">ویژگی های کتاب </span><span dir="ltr">Speak Out </span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"></span></strong></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: "Times New Roman";">         </span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">آموزش کامل مهارت های </span><span dir="ltr">speaking</span><span style="font-family: Sahel, sans-serif;"> <span lang="FA">با طرح موضوعات متداول با زندگی روزمره</span></span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: "Times New Roman";">         </span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">ساختاری منظم و دقیق جهت آموزش گرامر و لغات انگلیسی</span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: "Times New Roman";">         </span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">بالابردن اعتماد به نفس زبان آموزان برای مکالمه با انجام فعالیت های چالشی برانگیز گروهی</span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: "Times New Roman";">         </span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">یادگیری از طریق ویدئوهای جدید و نوین مثل استفاده از ویدئوهای  </span><span dir="ltr">BBC Learning</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: "Times New Roman";">         </span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">تصاویر و طراحی بسیار جذاب برای زبان آموزان</span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: "Times New Roman";">         </span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">توضیحات کامل بهمراه فایل های صوتی به منظور بهبود </span><span dir="ltr">Pronunciation</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> زبان آموز</span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: "Times New Roman";">         </span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">دسترسی زبان به تمرینات و نکات مکمل، انجام تست، برطرف کردن اشکالات </span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: "Times New Roman";">         </span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">دارای فایل های صوتی هر فصل کتاب که در یک </span><span dir="ltr">cd</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> بهمراه کتاب بفروش می رسد</span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Sahel, sans-serif" style="font-size: 10pt;">کتاب Speak Out<strong>  بنطرم کتاب اسپیک اوت برای </strong></font><strong style="font-size: 10pt; font-family: Sahel, sans-serif;"> </strong><font face="Sahel, sans-serif" style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;">آموزش مهارت های مکالمه از طریق موضوعات رایج و مرتبط با زندگی روزمره</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">ساختاری منسجم و بی نظیر برای آموزش واژگان و گرامر</span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">افزایش اعتماد به نفس زبان آموزان برای مکالمه با انجام فعالیت های چالش­ برانگیز گروهی</span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">یادگیری از طریق کلیپ های ویدئویی جذاب و منحصر به فرد  </span><span dir="ltr">BBC Learning</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">طراحی بصری فوق العاده الهام بخش و برانگیزاننده تصاویر کتاب</span><span dir="ltr"></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">وجود بخش های مجزا برای آموزش تلفظ </span><span dir="ltr">Pronunciation</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">دسترسی دانشجویان به تمرینات و نکات مکمل، انجام تست ، برطرف کردن اشکالات و امکانات فوق العاده  کاربردی دیگر از طریق پورتال آنلاین (</span><span dir="ltr">English lab</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">)</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"><img src="http://uupload.ir/files/hxnx_دانلود_کتاب_speak_out.jpg" /></span></p><h2>دانلود کتاب Speak Out </h2><p> </p><p><a href="http://dl9.irlanguage.com/Speak-Out-2nd/1-Starter-SB.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز Speak Out 2nd-Starter</strong></a></p><p> </p><p><a href="http://dl9.irlanguage.com/Speak-Out-2nd/1-Starter-Audio.rar" target="_blank" rel="noopener"><strong>دانلود فایل صوتی کتاب دانش آموز Speak Out 2nd-Starter</strong></a></p><p> </p><p><a href="http://dl9.irlanguage.com/Speak-Out-2nd/1-Starter-WB.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>دانلود فایل PDF کتاب تمرین Speak Out 2nd-Starter</strong></a></p><p> </p><p><strong><a href="http://dl9.irlanguage.com/Speak-Out-2nd/1-Starter-Audio-WorkBook.rar" target="_blank" rel="noopener">دانلود فایل صوتی کتاب تمرین Speak Out 2nd-Starter</a></strong></p><p> </p><p><strong><a href="http://dl9.irlanguage.com/Speak-Out-2nd/1-Starter-Video.rar" target="_blank" rel="noopener">دانلود فایل ویدیویی Speak Out 2nd-Starter</a></strong></p><p> </p><p><a href="http://dl9.irlanguage.com/Speak-Out-2nd/1-Starter-Documents.rar"><strong>دانلود فایل های متنی Speak Out 2nd-Starter</strong></a></p><p> </p><p><strong><a href="http://dl9.irlanguage.com/Speak-Out-2nd/1-Starter-SB-DVD-ROM.rar" target="_blank" rel="noopener">دانلود فایل نرم افزار Speak Out 2nd-Starter</a></strong></p><p> </p><p><a href="http://dl9.irlanguage.com/Speak-Out-2nd/1-Starter-TB.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>دانلود فایل PDF کتاب معلم Speak Out 2nd-Starter</strong></a></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p><a href="http://dl9.irlanguage.com/Speak-Out-2nd/1-Starter-Teachers%20Software.rar" target="_blank" rel="noopener"><strong>دانلود فایل نرم افزار معلم Speak Out 2nd-Starter</strong></a></p>

کتاب basic german vocabulary <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">کتاب </span><span dir="ltr">basic german vocabulary</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">زبان آموزان آلمانی از طریق فهرست‌های موضوعی در کتاب </span><span dir="ltr">basic german vocabulary</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> و استفاده از جمله های متن محور، هم در زبان انگلیسی و هم در زبان آلمانی، مهم‌ترین واژه‌ها را در زبان آلمانی می‌آموزند. </span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">یکی از مزایای کتاب </span><span dir="ltr">basic german vocabulary</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> اندازه آن است، بطوریکه خواننده کتاب خیلی راحت در خانه، اتوبوس، مترو و... می تواند خیلی راحت ساعت از آن استفاده کند.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> </span><img src="http://uupload.ir/files/lhrn_دانلود_کتاب_langenscheidt_basic_german_vocabulary.jpg" style="font-size: 10pt;" /></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">تجربه خواندن کتاب </span><span dir="ltr">basic german vocabulary</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">می‌خواستم بدانم که فرهنگ لغات آلمانی چقدر غنی است. کتاب </span><span dir="ltr">basic german vocabulary</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> به من اجازه داد تا دامنه لغات ام را اندازه‌گیری کنم. </span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">من آن را به یک مبتدی کامل توصیه نمی‌کنم. فرد باید حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ کلمه اصلی را به خود جذب کند ( نه برای اشاره به اصول دستور زبان آلمانی ) قبل از مطالعه این کتاب.</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">یک جنبه به یاد سپردن وجود دارد. این کتاب، همراه با کمک‌های بسیار مهم دیگری است (برای خرید یک نسخه آلمانی) توسط </span><span dir="ltr">Langenscheidt</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> با عنوان " </span><span dir="ltr">Grundwortschatz Deutsch</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> - " </span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">( یک پاسخ نامه برای تمام تمرینات ارائه شده‌است). هر دو کتاب به همان اندازه نویسندگانی هستند که آن‌ها را برای تکمیل یکدیگر (در امتداد همان </span><span dir="ltr">word</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> و قراردادهای چاپ) طراحی کرده‌اند .</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">من به طور منظم از هر دو کتاب مطالعه می‌کنم ، اول جذب (یا بررسی) تعدادی از کلمات (گروه‌بندی شده توسط یک سوژه) با مثال‌های ساده از واژگان اصلی آلمان و سپس، بررسی تمرین‌های پیشرفته‌تر که اساسا ً با همان گروه‌ها در کتاب تمرین (</span><span dir="ltr">Ubungsbuch</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">) سر و کار دارند. </span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">دو تقسیم‌بندی کلی از کلمات وجود دارد، کلمات اول - ۲۰۰۰ و پیشرفته‌تر ۲۰۰۱ - ۴۰۰۰ در بیشتر یا بیشتر کلمات مورد استفاده . توجه داشته باشید که این به معنای تقسیم کلمات با تناوب کلمات در یک زبان انتخاب نیست .</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">آنچه در این رویکرد از همه مهم‌تر است این است که هر دوره یا برنامه خود را که ممکن است انجام شود تکمیل می‌کند. علاوه بر این، آن یک عادت کار کردن با واژگان </span><span dir="ltr">one's</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> را به روش تخیلی از طریق مناطق سوژه (بخش‌های بدن ، سلامتی ، سفر و غیره) را مشخص می‌کند. </span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">این روش به اثبات رسیده‌است که موثرترین راه گسترش دایره لغات در هر زبانی، اجتناب از کوبیدن کلمات به سر </span><span dir="ltr">one's</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> توسط طوطی‌وار چیزهایی است.</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">در نهایت، این رویکرد تنها یک آماده‌سازی خوب برای گام نهایی در مطالعه یک زبان خارجی است، که گذار به یک فرهنگ </span><span dir="ltr">monolingual</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> مانند </span><span dir="ltr">as Taschenworterbuch - Deutsch als Fremdsprache</span><span style="font-family: Sahel, sans-serif;"> <span lang="FA">یا حتی بهتر است (این فرهنگ لغت نهایی برای یک دانش‌آموز آلمانی است) </span></span><span dir="ltr">Langenscheidt Großworterbuch - Deutsch als Fremdsprache</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> . به این ترتیب، دایره لغات ۴۰۰۰ کلمه‌ای که در کتاب اصلی واژگان آلمانی ارایه شده‌است , ۹۵ % از تمام متون نوشتاری را در زبان آلمانی پوشش می‌دهد.</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">به طور خلاصه، هر فردی که زبان آلمانی یاد می گیرد (اصول اولیه دستور زبان و حدود ۶۰۰ کلمه را می‌داند) و می‌خواهد که واژگان خود را گسترش دهد، باید به هر وسیله دو کتاب ذکر شده قبلی را خریداری کند.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">بعد از اینکه گرامر زبان اصلی آلمانی را دستور دادم، سعی کردم تا توصیفی از آن پیدا کنم. به نظرم می‌رسید که خیلی چیزها را فهمیده‌ام، پس باید این طرح را بنویسم.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">با این حال، من می‌دانم که آیا این موضوع چیز جدیدی به بررسی‌های گذشته اضافه می‌کند یا نه .</span><span dir="ltr"></span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">۹۱ درصد از صفحات کتاب </span><span dir="ltr">basic german vocabulary</span><span style="font-family: Sahel, sans-serif;"> <span lang="FA">با ارائه این کلمات به کار گرفته می‌شوند. در یک خط یا دو روش هجی کردن، تلفظ، بخشی از گفتار، پایان ( </span></span><span dir="ltr">s</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> ) و ترجمه نشان‌داده شده‌است .</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">اکثر فضا به عنوان مثال اختصاص‌یافته است، و اینها تقریباً برای تمام کلمات، به جز آن‌هایی که مربوط به اعداد، ماه‌ها و کشورها هستند، اختصاص‌داده شده‌است.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">جملات نمونه تاثیر ارز و واقع‌گرایی را در بر می‌گیرند. متوجه شدم که کلمات شامل جملات نمونه گاهی اوقات از خارج از ماده </span><span dir="ltr">book's</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> انتخاب می‌شوند، که من چیزی از یک اشتباه را در نظر می‌گیرم. </span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">همچنین بعضی از نکات را برای ترجمه انگلیسی کسر می‌کنم، که کمی بیش از حد محدود است. برای مثال، مقایسه با فرهنگ لغت کالینز </span><span dir="ltr">Beginner's</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">، کلمه " </span><span dir="ltr">Lohn</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> " به عنوان دست‌مزد، پاداش در " </span><span dir="ltr">erhalten</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> " و " دست‌مزد " در " </span><span dir="ltr">erhalten</span><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> " ترجمه می‌شود. </span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;">معانی اضافی می‌تواند معانی زیادی داشته باشد، و در اینجا ممکن است بدون تغییر طرح بندی‌های صفحه گنجانده شود.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"><strong><a href="http://uploadboy.com/clmftz65exvt/2273/pdf">لینک دانلود کتاب basic german vocabulary</a></strong></span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Sahel, sans-serif;"> </span></p>

کتاب Menschen <h1>کتاب Menschen</h1><p style="font-weight: 400;">خواندن کتاب MENSCHEN مسیر جدید برای هر کسی که می‌خواهد زبان آلمانی یادبگیرد باز می کند!</p><p style="font-weight: 400;">مردم چه چیزی را بیشتر به خاطر دارند ؟</p><p style="font-weight: 400;">هر چیزی که یک اثر شخصی بر آن‌ها داشته باشد. و چه چیزی بیش از همه ما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد ؟ روانشناسان وneurologists درگیر در مطالعه روش‌های تدریس همگی موافق هستند: ما تحت‌تاثیر چیزهای مربوط به مردم قرار گرفته‌ایم ! و این دقیقا ً همان چیزی است که در پشت موفقیت مسیر جدید ما نهفته‌است : آن با مردم سر و کار دارد : عاطفی ، هیجان‌انگیز و سرگرم‌کننده . یک نگاه خوب بردارید و خواهید دید : MENSCHEN هم شما را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد . <a href="https://safirmall.com/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-menschen-a1-1/" target="_blank" rel="noopener" style="font-size: 10pt;"> خرید کتاب منشن Menschen – A1.1</a></p><h2>مطلب کتاب Menschen</h2><p style="font-weight: 400;"><strong>احساس و موفقیت</strong></p><p style="font-weight: 400;">سه یافته در روان‌شناسی یادگیری و عصب‌شناسی به خصوص برای زبان‌های یادگیری، مهم هستند:</p><p style="font-weight: 400;">۱. منافع و emotionen از طریق داستان‌ها به بهترین شکل ایجاد می‌شوند.</p><p style="font-weight: 400;">۲. حافظه ما با تصاویر کار می‌کند .</p><p style="font-weight: 400;" align="baseline">۳. ادغام و تقویت انگیزه .</p><p style="font-weight: 400;"><img src="http://uupload.ir/files/jxd6_کتاب_menschen.jpg" /></p><p style="font-weight: 400;">این یافته‌ها در پشت مفهوم of قرار می‌گیرند : محتوای یادگیری توسط روایت تعریف می‌شود ، یک فرهنگ لغت تصویری با لغات فعال و مقدار زیادی از توجه به تکرار و نیز اتوماسیون پرداخت می‌شود .</p><p style="font-weight: 400;">مشارکت و تعامل</p><p style="font-weight: 400;">هر کس که علایق خود را پی‌گیری کند ، کسب موفقیت بیشتری را یاد می‌گیرد و اکتساب زبان هدایت‌شده به بیش‌ترین نتیجه می‌رسد . در نتیجه ، MENSCHEN به " خودمختاری یاد شده " یک موقعیت مهم مرکزی می‌دهد . دانش آموزان می‌توانند موضوعاتی را انتخاب کنند که برای منافع آن‌ها مناسب‌تر باشد و میزبان پیشنهادها و توصیه‌هایی برای مطالعه بیشتر مستقل باشد . به همین ترتیب ، هر فرصت برای فعال کردن دانش و مهارت‌های فردی دانش آموزان مورد استفاده قرار می‌گیرد - برای مثال با نظرات و نکات و یا مقایسه با زبان‌های دیگر .</p><h3><a href="http://rozup.ir/info/2796797/Menschen%20A1-1%20Kursbuch%20red">دانلود کتابMenschen A1.1 Kursbuch</a></h3><div><br /></div><h3><a href="http://rozup.ir/info/2796798/Menschen%20A1-1%20Arbeitsbuch%20red">دانلود کتابMenschen A1.1 Arbeitsbuch</a></h3><div><br /></div><h3><a href="http://rozup.ir/download/2696118/mns-loesungsschluessel-AB%20A1.1.pdf">پاسخنامه کتاب کارA1.1 Arbeitsbuch</a></h3><p> </p><h3><a href="http://rozup.ir/download/2696118/mns-loesungsschluessel-AB%20A1.1.pdf">پاسخنامه کتاب کارA1.1 Arbeitsbuch</a></h3><p style="font-size: 13.3333px;"></p><h3><strong style="font-size: 10pt;">فانتزی و فانتزی</strong></h3><p style="font-weight: 400;">انسان‌ها با همه حواس یاد می‌گیرند . به همین دلیل ، محتوای مسیر و موضوع یادگیری از طریق چندین کانال ارایه می‌شوند و با هم ادغام می‌شوند. این روش ارایه در بین چیزهای دیگر که توجه دانشجویان را به خود جلب می‌کند ، طولانی است .</p><p style="font-weight: 400;">انواع مختلف یادگیری - از ترانه‌ها و تمرینات شامل حرکت به بازی‌ها و دنباله‌های فیلم - به طور کامل هماهنگ شده‌اند تا مفهوم مهارت‌های یکپارچه را ارایه دهند که قادر به افزایش نرخ موفقیت هستند.</p><p style="font-weight: 400;"><strong>چند رسانه‌ای و انگیزه</strong></p><p style="font-weight: 400;">امکانات ارایه‌شده توسط رسانه‌های دیجیتال به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌است . The های تعاملی برای پروژکتور video وwhiteboard ، بسته دیجیتال برای تدریس و کلاس moodle به لحاظ فنی مفید بوده و به روش‌های موثر تدریس کمک می‌کند که زمان آماده‌سازی را کوتاه می‌کنند . یادگیری و تدریس هر دو در نتیجه آسان‌تر می‌شوند .</p><ul> <li style="font-weight: 400;">برای آماده‌سازی درس و استفاده از کلاس درس در whiteboards تعاملی</li> <li style="font-weight: 400;">حاوی مطالب for تعاملی است .</li> <li style="font-weight: 400;">آرشیو گسترده رسانه با مطالب این دوره (تصاویر، متون،  نوارهای صوتی،  فایل) برای whiteboards تعاملی</li> <li style="font-weight: 400;">حاوی کتاب راهنمای معلم ( برای آماده‌سازی قبل از تدریس )</li> <li style="font-weight: 400;">مجوزهای سازمانی در رابطه با درخواست</li> </ul><p style="font-weight: 400;"><strong>یادگیری زبان آلمانی</strong></p><p style="font-weight: 400;">آموزش زبان آلمانی تنها تسلط بر کلمات و واژگان یک زبان خارجی نیست. بلکه آلمانی پنجره ای است رو به  هنر، ادبیات، فلسفه و اقتصاد و دنیای شگفت انگیز کسب و کار. با آموزش این زبان شما می توانید تمام زوایای زندگی خود را غنی کنید.</p><p style="font-weight: 400;"> جدیدا تحقیقات در فضای وب نشان داده است که حدود 15 میلیون وب سایت با دامنه های زبان آلمانی ثبت شده است. این موضوع حضور فعال آلمانی را در دنیای کسب و کارهای اینترنتی نشان می دهد. بنابراین تسلط بر زبان آلمانی فرصت های فراوانی را برای پیشرفت در اختیار شما قرار می دهد.</p><p style="font-weight: 400;">این ها را بیان کردیم تا مرحله اول انگیزه شما را برای آموزش زبان آلمانی تحسین و مرحله دوم شما را تشویق کنیم اگر تصمیم به یادگیری المانی گرفته اید لطفا بر همین تصمیم بمانید.</p><p style="font-weight: 400;">اما اگر نمی دانید آموزش آلمانی را از کجا و چگونه شروع کنید ما در این مقاله بهترین منابع و کتاب های پرطرفدار و پرفروش و استاندارد برای آموزش زبان آلمانی به شما معرفی کرده ایم.</p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!-- ####### YAY, I AM THE SOURCE EDITOR! #########--> </p><p> </p>

کتاب Oxford Word Skills <p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">کتاب های Oxford Word Skills یکی از بهترین و پرفروش ترین مجموعه هایی است که تاکنون برای تقویت و افزایش دایره واژگان افرادی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند، چاپ شده است. </span><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">این کتاب ها در سه سطح Basic ،Intermediate و Advanced توسط انتشارات oxford منتشر شده اند.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">هر یک از سطح‌های کتاب های اکسفورد ورد اسکیلز، شامل یک کتاب و یک نرم‌افزار بهمراه سی دی است در هر سطح، هشتاد درس در نظر گرفته شده است که زبان‌آموز را از سطح مقدماتی تا پیشرفته هدایت می‌کند.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">درس‌های کتاب اکسفورد ورد اسکیلز جذاب و سرگرم ‌کننده هستند و اشتیاق یادگیری را در مخاطب بالا می برد.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">مهارت‌های هجی کردن لغت آکسفورد، کلمات، عبارات و دانش آموزان دستور زبان را برای گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، خواندن و نوشتن با اطمینان در طیف وسیعی از موضوعات و موقعیت‌ های روزمره مورد استفاده قرار می‌دهد.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">واحدها ساده و واضح هستند. هر یک از آن‌ها مشخص می‌کند که من می‌توانم … هدف یادگیری را درک کنم تا دانش آموزان بتوانند دقیقا ً آن چه را که می‌توانند انجام دهند و چرا.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">با بیش از ۲۰۰۰ کلمه کلیدی در هر سطح و فرصت‌های بسیاری برای تمرین، دانش آموزان می‌توانند کلماتی را که نیاز دارند پوشش دهند - از جمله موضوعات امتحان معمولی.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">این برای استفاده در داخل یا خارج از کلاس ایده‌آل است. هر واحد ، تنها مقدار صحیح دایره لغات را برای دانش آموزان معرفی می‌کند تا یاد بگیرند و در یک جلسه یاد بگیرند و کلمات جدید را با استفاده از شرایط و شرایط زندگی واقعی توضیح دهند .</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">استفاده آسان : فضاهایی برای نوشتن در پاسخ‌ها به همراه کارت برای دانش آموزان برای پوشش و بررسی آن‌ها وجود دارد که واژگان جدید را آموخته‌اند .</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">واحدهای مرور منظم به دانش آموزان اجازه می‌دهند تا پیشرفت خود را بررسی کرده و حافظه بلند مدت خود را امتحان کنند .</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">کوتاه ؟ شما می‌توانید از مهارت‌های لغت آکسفورد برای ۲۰ یا ۳۰ دقیقه درس استفاده کنید . توضیحات کوتاه و فعالیت‌های سریع تمرین به معنای آماده‌سازی حداقلی هستند.</span></p><ul style="border: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; list-style-position: outside; list-style-image: initial; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><li style="border: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">۲۰۰۰ کلمه در هر سطح معنا و نحوه کار کلمات در زمینه</span></span></li><li style="border: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">می ‌توان به هر واحد نشان داد تا دانش آموزان بتوانند اهداف یادگیری را</span></span></li><li style="border: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">بصورت کامل تلفیق کرده و مدل تلفظ را برای هر یک از واژگان بررسی کنند</span></span></li><li style="border: 0px; padding: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">واحدهای بازبینی منظم که دانش آموزان بتوانند پیشرفت را بررسی کنند</span></span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box;" /></li></ul><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">هر کتاب از این مجموعه دارای 80 درس است و در هر درس که در مورد یک موضوع خاص است تعدادی کلمه آموزش داده می شود. به طور کلی هر کتاب بیش از 2000 لغت و عبارت را آموزش می دهد.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">در هر درس تمرین هایی نیز برای تسلط بیشتر زبان آموزان ارائه شده است که پاسخ آنها در انتهای کتاب قرار داده شده است. در کنار فایل کتاب های اصلی، نرم افزار هر کتاب نیز برای دانلود قرار داده شده است.</span></p><h2 id="mcetoc_1eepc76431" style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-weight: 400; font-size: 30px; line-height: 1.4em; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"> <img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbxOXBGYGcJdwN7s1wOYPYSigOljyuFvE48Qc3epOwWHi2livj" width="289" height="404" data-mce-src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbxOXBGYGcJdwN7s1wOYPYSigOljyuFvE48Qc3epOwWHi2livj" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box;" /></h2><h2 id="mcetoc_1eepc7v9p3" style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-weight: 400; font-size: 30px; line-height: 1.4em; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><span data-mce-style="font-size: medium; color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: medium;"><a href="http://dl.languagecentre.ir/ows/Oxford-Word-Skills-Basic.rar" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="http://dl.languagecentre.ir/ows/Oxford-Word-Skills-Basic.rar" data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">دانلود فایل pdf کتاب مقدماتی Oxford Word Skills</a> </span><span data-mce-style="font-size: medium; color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: medium;"><a href="http://dl.languagecentre.ir/ows/Oxford%20Word%20Skills%20Basic%20-%20CD-ROM.rar" data-mce-href="http://dl.languagecentre.ir/ows/Oxford%20Word%20Skills%20Basic%20-%20CD-ROM.rar" data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">دانلود نرم افزار این کتاب – CD-ROM</a> </span></h2><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"> <img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41VMAtO-Z-L._SX358_BO1,204,203,200_.jpg" width="299" height="416" data-mce-src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41VMAtO-Z-L._SX358_BO1,204,203,200_.jpg" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box;" /></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"> </p><h2 id="mcetoc_1eepcau1v7" style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-weight: 400; font-size: 30px; line-height: 1.4em; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><span data-mce-style="font-size: medium; color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: medium;"><a href="http://dl.languagecentre.ir/ows/Oxford-Word-Skills-Intermediate.rar" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="http://dl.languagecentre.ir/ows/Oxford-Word-Skills-Intermediate.rar" data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">دانلود فایل pdf کتاب متوسط Oxford Word Skills</a> </span><span data-mce-style="font-size: medium; color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: medium;"><a href="http://dl.languagecentre.ir/ows/Oxford%20Word%20Skills%20Intermediate%20-%20CD-ROM.rar" data-mce-href="http://dl.languagecentre.ir/ows/Oxford%20Word%20Skills%20Intermediate%20-%20CD-ROM.rar" data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">دانلود نرم افزار این کتاب – CD-ROM</a> </span></h2><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"> </p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"> <img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41xGuSmYDAL._SX275_BO1,204,203,200_.jpg" width="307" height="424" data-mce-src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41xGuSmYDAL._SX275_BO1,204,203,200_.jpg" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box;" /></p><h2 id="mcetoc_1eepcf85f9" style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-weight: 400; font-size: 30px; line-height: 1.4em; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: start;"><span data-mce-style="font-size: medium; color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: medium;"><a href="http://dl.languagecentre.ir/ows/Oxford-Word-Skills-Advanced.rar" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="http://dl.languagecentre.ir/ows/Oxford-Word-Skills-Advanced.rar" data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">دانلود فایل کتاب پیشرفته Oxford Word Skills</a> </span><span data-mce-style="font-size: medium; color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box; font-size: medium;"><a href="http://dl.languagecentre.ir/ows/Oxford%20Word%20Skills%20Advanced%20-%20CD-ROM.rar" data-mce-href="http://dl.languagecentre.ir/ows/Oxford%20Word%20Skills%20Advanced%20-%20CD-ROM.rar" data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">دانلود نرم افزار این کتاب – CD-ROM</a> </span></h2>

تقویت لیسنینگ مبتدی <p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">شروع همیشه سخت ترین قسمت است!</span><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">این حرف را از «استفن کینگ» (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_King" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_King" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box;">Stephen King</a>)، نویسنده مشهور بشنوید!</span><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">او پیش نویس اولین رمانش به نام Carrie را دور انداخت.</span><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">بعد از اینکه همسرش او را تشویق کرد تا رمانش را دوباره بنویسد، این رمان 30 بار پیش از چاپ رد شد.</span><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">ولی در نهایت چاپ شد و 30هزار نسخه از آن به فروش رفت و بعدها از رمان او فیلمی ساختند.</span><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">زبان آموزان هم در ابتدای راه یادگیری زبان، اغلب با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. ممکن است بعد از هر بار که اشتباهی می کنند، اعتماد به نفسشان را از دست بدهند. یا ممکن است منابع مفیدی در دسترس نداشته باشند که به درستی پیشرفت کنند.</span><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">این مسئله به ویژه برای مهارت شنیدن در زبان صدق می کند. بسیاری از برنامه های آموزش زبان برای زبان آموزان مبتدی روی مکالمه تمرکز دارند و توجه زیادی به درک مطلب و شنیدن نمی کنند. این مشکل باعث می شود زبان آموزان مبتدی ندانند از کدام منابع و چطور برای تمرین مهارت شنیدن استفاده کنند.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">به همین دلیل در این مقاله ما به شما راه درست را نشان می دهیم.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">فعالیت های منحصر به فردی را معرفی می کنیم که بهترین منبع برای مبتدیان هستند و می توانند مهارت های شنیدن را تمرین کنند.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><br /></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">تقویت listening</span></span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box;" /><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">ایمیل های زیادی رو دریافت کردم که درخواست راهنمایی درباره تقویت Listening بودند. یا اینکه در کامنت ها و ایمیلها درباره ضعف در قسمت Listening یا درک شنیداری زبان صحبت کردند. به همین خاطر خوب دیدم که از این فرصت کوچکی که برام پیش اومده استفاده کنم و درباره بهترین راه های تقویت Listening یا درک شنیداری زبان انگلیسی صحبت کنم.</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box;" /><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">تشخیص یا Detection</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box;" /><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">درک یا Comprehension</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;" align="baseline"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">در ابتدای کار و قبل از هر چیزی Detection یا تشخیص هست که حرف اول رو در Listening میزنه. گوش زبان آموز باید با آواها و صداهای انگلیسی آشنا بشه و بتونه کلمه ای رو که میشنوه تشخیص بده که چی هست. برای مثال تفاوت Live و Leave رو در شنیدن می تونه خیلی به درک کمک کنه تا متوجه بشید که مفهوم زندگی کردن در مکانی هست یا از اون مکان بیرون اومدن.</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box;" /><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">وقتی ما تونستیم که کلمه رو تشخیص بدیم، نوبت به این میرسه که کلمات رو در قالب جمله و کنار هم مفهوم گیری کنیم که به این میگیم Comprehension که همیشه در امتحانات بین المللی انگلیسی نظیر آیلتس و تافل و … برای تست کردن زبان آموز استفاده میشه. دونستن ساختار ها و کلمات و … می تونن توی این قسمت به ما کمک شایانی کنند.</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box;" /><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">درک زبانی</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box;" /><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">یکی از نکاتی که بسیار مهم هست تا اینکه زبان آموز بتونه درک زبانی از راه شنیدار داشته باشه این هست که اطلاعات کلی و عمومی درباره زبان داشته باشه. یعنی اینکه شما باید با کلمات (حداقل) آشنا باشید یا اینکه حداقل یک بار اون کلمه رو شنیده باشید. وقتی کلمه ای رو نشنیده باشید مسلما درکش سخت میشه و نمی تونید اون رو تشخیص بدید. پس یادگیری لغات (با تلفظ درست و طبیعی) می تونه تا حد زیادی شما رو در قسمت Listening تقویت کنه.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/v7-jiT_DMEhyQj_162TDvbcAAk-2zrGCvewm6e5Bs7rquvPzcluehVHBRRDEKBtByA" /></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">تقویت لیسنینگ مبتدی</span></span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">با توجه به تحقیقی که «لری وندرگریفت» (Larry Vandergrift)، محقق و مدرس زبان انجام داده است، مهارت شنیدن مزایای زیادی برای زبان آموزان مبتدی دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم:</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">نقطه شروع مهم تری است: اگر به جای تمرکز روی مکالمه، با مهارت شنیدن آغاز کنید، مغز، اطلاعات پایه و مقدماتی صداهای زبان انگلیسی را بهتر درک می کند. همانطور که می دانیم مکالمه یعنی ادای کلمات و جملات و کلمات و جملات هم ترکیبی از صداهای مختلف هستند که اگر دانش درستی درباره آن ها نداشته باشید، هرگز نه می توانید مثل یک بومی صحبت کنید، نه حرف های یک بومی را تمام و کمال متوجه شوید. اگر مبتدی باشید، یادگیری صداها و تمرین برای درست تلفظ کردن کلمات و عبارات می تواند ترسناک اما در عین حال بسیار مفید باشد.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">از آنجایی در تمرین مهارت شنیدن لازم نیست هر چیزی که می شنوید را تکرار کنید، می توانید بیشتر روی فهم و درک محتوا تمرکز کنید. این درک عمیق به زبان آموزان این امکان را می دهد که مهارت های زبان انگلیسی را با روشی موثر و پربازده (و بدون اتلاف وقت و انرژی) یاد بگیرند.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">نتایج مفیدتری به همراه دارد: با توجه به یافته های «وندرگریفت)، بومیان انگلیسی زبان یا هر زبان دیگری، حدودا 40 تا 50 درصد وقتشان را به شنیدن مکالمات دیگران اختصاص می دهند. به این معنی که در هر مکالمه، شنیدن هم به اندازه صحبت کردن مهم است. تمرکز روی شنیدن در حین یادگیری زبان به زبان آموزان این امکان را می دهد تا سریع تر بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">مزایای احساسی دارد: وقتی در مراحل اولیه یادگیری زبان کسی از شما نخواهد صحبت کنید، احساس اعتماد به نفس بیشتری دارید. نگران این مسئله نیستید که کلمه ای را اشتباه تلفظ کنید و همچنین استرس این را ندارید که در برابر دیگران خوب صحبت کنید یا نه. این آرامش خاطر باعث می شود فرآیند یادگیری لذت بخش و سرگرم کننده باشد.</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box;" /><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">بهترین فعالیت ها و ویدیوها برای تمرین مهارت شنیدن زبان آموزان مبتدی</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">1. فعالیت های ساده برای تمرین مهارت شنیدن</span></span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">تماشای فیلم های دوزبانه</span></span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">در اصل دو نوع فیلم برای تمرین مهارت شنیدن در این مرحله وجود دارد. اولین گزینه، فیلم هایی هستند که به زبان مادری شما ساخته شده اند و بعد برای مخاطبان بین المللی به زبان انگلیسی ترجمه شده اند. با توجه به زبان مادری شما، احتمالا فیلم های زیادی برای تماشا خواهید داشت.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">گزینه دوم، فیلم های انگلیسی زبانی هستند که در هالیوود ساخته شده اند و بعد به زبان مادری شما ترجمه شده اند. از آنجایی که صنعت فیلم های انگلیسی هدفشان این است که در تمام جهان مخاطب داشته باشند، بیشترین فیلم ها به چند زبان ساخته می شوند. برای مثال، مجموعه فیلم های «هری پاتر» به زبان هایی مثل هندی، فارسی، فرانسه، آلمانی و بسیاری زبان های دیگر ترجمه شده است.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">برای این تمرین، هر بار فقط یک صحنه از یک فیلم را تماشا کنید. اول آن صحنه را به زبان مادری خودتان ببینید و بعد نسخه انگلیسی آن را تماشا کنید. با این روش، می توانید کاملا بفهمید در آن صحنه چه اتفاقی افتاده است و دیالوگی که رد و بدل شده دقیقا به چه معنی بوده است. سپس دوباره آن را به زبان انگلیسی ببینید و روی کلماتی تمرکز کنید که معنی آن ها را نمی دانید.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">هر چیزی را که به نظرتان گیج کننده یا سخت است، یادداشت کنید. بعد از اینکه صحنه تمام شد، کلمات انگلیسی را به زبان خودتان بنویسید. همچنین می توانید روی تفاوت صداها و نحوه تلفظ آن ها در دو زبان دقت کنید.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">بهترین فیلم هایی که می توانید در این مقطع از یادگیری از آن ها استفاده کنید، فیلم هایی هستند که برای کودکان ساخته شده اند. فیلمنامه ساده است، دنبال کردن و فهمیدن دیالوگ ها راحت است و واژگانی که در آن استفاده شده است سخت و پیچیده نیست.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">متد Blackout</span></span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">متد Blackout روشی است که توسط شاعران قرن 20ام استفاده شد. اخیرا این متد بین نویسندگان آنلاین و هنرمندانی که مرتب شعرهایشان را روی اینستاگرام و Tumblr آپلود می کنند، محبوب شده است.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">این روش خیلی بامزه و سرگرم کننده است و راهی منحصربه فرد برای تمرین شنیدن فعال (active listening) است. در این نوع شنیدن (active)، تمام تمرکز و حواستان روی صداها، گرامر و معنی کلماتی است که می شنوید.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">اول باید یک فایل صوتی که موضوع آن را دوست دارید تهیه کنید و متن فایل هم در دسترس باشد. وبسایت British Council مجموعه فوق العاده ای از این نوع فایل ها دارد.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">بعد از اینکه فایل و متن آن آماده شد، مراحل زیر را دقیق و مو به مو اجرا کنید:</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">بدون متن به فایل صوتی گوش بدهید: دو یا سه بار بدون متن به فایل صوتی گوش بدهید و مطمئن شوید درک خوبی از محتوا دارید. هر قسمتی که متوجه نمی شوید یادداشت کنید.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">در حال خواندن متن به فایل صوتی گوش بدهید: حالا تمام متن فایل را می بینید. ممکن است قسمت هایی که در مرحله قبل به خوبی متوجه آن ها نشده بودید، با خواندن متن بفهمید یا می توانید کلماتی که معنی آن ها را نمی دانید پیدا کنید. اگر لازم بود برای بار دوم یا حتی بیشتر به فایل صوتی گوش بدهید، این کار را تا جایی تکرار کنید که کل متن فایل را متوجه شوید و این کار را از خودتان دریغ نکنید.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">کلمات جدید یا جالب را هایلایت کنید: این کار شعر blackout شما را شکل می دهد. سعی کنید کلمات را از ابتدا، میانه و انتهای فایل صوتی انتخاب کنید. هر چه کلمات جدید بیشتری در این فهرست باشد، بهتر است.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">با استفاده از کلماتی که انتخاب کردید، جمله ای با معنا بنویسید: به دنبال کلماتی باشید که همراه با کلماتی که خودتان انتخاب کردید، همراهی و هماهنگی خوبی داشته باشد. کلماتی مثل linking words، حروف تعریف، قیدها و کلماتی که می توانید با آن ها یک جمله کامل بنویسید. بعد از اینکه این کلمات را انتخاب کردید، آن ها را هم هایلایت کنید. سپس یک ماژیک مشکی بردارید و تمام کلماتی که انتخاب نکردید را هایلایت کنید.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">با این روش کلمات جدیدی که با رنگ متفاوتی هایلایت شده است در خاطرتان می ماند! نه تنها بارها به آن ها گوش دادید، بلکه خودتان از آن ها استفاده کردید و با آن ها جملات و عبارات جدید ساختید.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">فایل صوتی را دوباره بسازید</span></span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">اگر یاد گرفتن زبان انگلیسی به تنهایی را دوست ندارید و از به اشتراک گذاشتن دانشتان با دیگران لذت می برید، پس احتمالا باید به صورت گروهی زبان یاد بگیرید. برای این فعالیت گروهی باید حداقل دو نفر باشید و نفر دیگر هم زبان آموز انگلیسی باشد و ترجیحا کسی باشد که در زبان انگلیسی تسلط و مهارت کافی دارد. اگرچه برای انجام این تمرین حتما لازم نیست نفر دوم یک معلم انگلیسی باشد، اما همیشه خوب است کسی در یادگیری همراهتان باشد که بتواند در هر مرحله شما را راهنمایی کند و به سوالاتتان پاسخ بدهد.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">برای انجام این تمرین 70 دقیقه زمان لازم دارید. مراحل زیر را به دقت اجرا کنید:</span></span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">شنیدن به صورت فردی: فایلی را انتخاب کنید که درباره موضوعی آشنا با شما صحبت می کند. هر کدام از شما دو نفر (یا هر تعداد که هستید) فایل را به تنهایی گوش بدهد و سعی کند میزان فهمش از محتوا را بسنجد.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">بعد از این، تمام اعضای گروه دو بار دیگر به فایل صوتی گوش بدهند و نکات مهمی که فهمیدند را روی یک کاغذ بنویسند. این نکات می تواند شامل کلمات خاص یا مباحثی کلی باشد که در فایل به آن پرداخته شده است.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">بازسازی: در این مرحله، گروه درباره آنچه که فهمیدند با هم صحبت می کنند. این مرحله به زبان آموزان اجازه می دهد توانایی هایشان را بسنجند و با به اشتراک گذاشتن مشاهدات و تفکراتشان، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند. همچنین در این مرحله هر کس می تواند تکنیک هایی را کشف کند که با آن ها مهارت های درک مطلب و شنیدن را تقویت کند.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">وقتی این مرحله تمام شد، تمام اعضای گروه سعی کنند صحبت هایی که در فایل صوتی شنیدند را روی کاغذ بنویسند. اگر اشتباه یا مشکلی داشتند آن را بفهمند یا قسمت هایی که از دست دادند را دوباره بشنوند.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">در این مرحله تمرکز گروه باید روی گرامر، واژگان و نکاتی باشد که در فایل به آن ها پرداخته شده است. تمام ایرادات و اشتباهات باید در فهرستی نوشته شوند. سپس گروه با گوش دادن مجدد به فایل قسمت هایی که اشتباه نوشتند را اصلاح کنند یا اگر لازم بود گرامر، واژگان یا املای کلمه را بپرسند.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">2. منابعی برای تمرین مهارت شنیدن زبان آموزان مبتدی</span></span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">English Sounds Playlist</span></span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">تلفظ یکی از سخت ترین و گیج کننده ترین قسمت های یادگیری زبان انگلیسی برای زبان آموزان است. بسیاری از زبان آموزان وقتی با کلمه ای مواجه می شوند که املا و تلفظ آن با هم فرق دارد، دچار سردرگمی و اضطراب می شوند. صداهایی که در زبان انگلیسی استفاده می شود، ممکن است خیلی با صداهای زبان مادری زبان آموزان تفاوت داشته باشد. به خصوص اگر زبان مادری غیر اروپایی باشد.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">کانال Rachel مجموعه دروسی دارد که منحصرا روی صداهای خاصی در زبان انگلیسی تمرکز کرده است. او بیش از 30 ویدیوی آموزشی دارد که در آن ها به زبان آموزان یاد می دهد چطور باید بعضی صداها را تلفظ کنند. او در این ویدیوها تقریبا تمام مصوت ها و صامت ها را پوشش داده است.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">تمام زبان آموزان مبتدی می توانند از این مجموعه ویدیوها استفاده کنند و نحوه تشخیص و تولید صداها در زبان انگلیسی را بفهمند و یاد بگیرند. این ویدیوها به تقویت شنیدن و مهارت تلفظ کمک می کند.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">Kids’ Stories</span></span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">وبسایت British Council یکی از مشهورترین سازمان های آموزشی زبان انگلیسی در جهان است. در این مجموعه که در یوتیوب آپلود می شود، انیمیشن های کوتاهی در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد که داستان هایی برای کودکان است.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">این داستان ها برگرفته از افسانه ها و قصه های قدیمی و سنتی است که نسل به نسل منتقل شده است و داستان هایی هم از جهان فعلی نقل می کند.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">سرعت، لهجه و واژگانی که در این پادکست ها استفاده شده اند به حدی ساده است که تمام زبان آموزان مبتدی می توانند اکثر آن ها را بفهمند. ویدیوها زیرنویس های صریح و آشکاری دارند که می توانید همزمان با تمرین مهارت شنیدن، خواندن را هم تمرین کنید.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">از آنجایی که ویدیوها طوری طراحی شده اند که می توانید متن داستان را هم دانلود کنید، گزینه خوبی برای تمرین مهارت شنیدن به روش blackout هم هستند که در بالا توضیح دادیم.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">Long Story Short</span></span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">این مجموعه آنلاین و جذاب برای بومیان انگلیسی زبان تولید شده است، اما مبتدیان زبان هم می توانند آن ها را بفهمند. هر اپیزود یک واقعه روزانه را با لحنی طنز بیان می کند و بهترین قسمتش این است که مدت آن ها زیر 5 دقیقه است.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">دیالوگ ها تکراری و ساده و برای فهم معنی کلمات رایج در زبان انگلیسی بسیار مفید هستند. این پادکست ها روی مسائل عادی مثل ساخت یک وبسایت یا جشن هالووین تمرکز دارد و همین مسئله باعث می شود با فرهنگ و سنت انگلیسی زبان ها آشنا شوید.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">مشکل اصلی این مجموعه سرعت بالای ویدیوهاست. اما جای نگرانی نیست، چون می توانید سرعت ویدیو را با استفاده از تنظیمات یوتیوب اصلاح کنید. تنها کاری که باید بکنید این است که روی علامت چرخ دنده در پایین و سمت راست ویدیو کلیک کنید و گزینه «Speed» را انتخاب کنید و آن را روی 0.75 یا 0.5 تنظیم کنید تا سرعت حرف زدن کم شود.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">Daily English Conversation</span></span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">این کانال در یوتیوب ویدیوهایی دارد که هر کدام حدودا یک ساعت هستند و مکالمات مختلف درباره موضوعات مختلف زیادی دارد. اغلب یک ویدیو حدود 70 مکالمه مختلف دارد. هر کدام از آن ها بارها و بارها تکرار می شود و به همین دلیل فهم آن ها برای زبان آموزان راحت است.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">مکالمات زیرنویس دارند و به شما کمک می کنند صداها و کلمات نوشته شده را به هم ربط بدهید. اما متاسفانه ویدیوها تصویر ندارند و همین باعث می شود ارتباط برقرار کردن کلمه و تصویر سخت باشد.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">این مجموعه برای کسانی مفید است که به تازگی تمرین مکالمات زبان انگلیسی یا مهارت شنیدن را شروع کردند.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">Funny Ads Compilation</span></span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">در تمام جهان تبلیغات برای این ساخته می شوند که مطلبی را در کوتاه ترین زمان به بیشترین میزان مخاطب منتقل کنند. به همین دلیل، بیشتر آن ها کوتاه هستند و زبان ساده ای دارند، بنابراین مخاطب می تواند فحوای کلام را به راحتی درک کند. همین مسئله تبلیغات را به محتوایی عالی برای تمرین شنیدن زبان آموزان مبتدی تبدیل کرده است.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">زبانی که در اکثر تبلیغات استفاده می شود، محاوره و غیررسمی است. می توانید هر چیزی که متوجه نشدید را یادداشت کنید و بعدا معنی آن را پیدا کنید. بهترین کار این است که یک یا دو تبلیغ را انتخاب و بارها و بارها آن ها را تماشا کنید تا بتوانید بفهمید محتوای آن دقیقا چیست.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">English Singsing</span></span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">این مجموعه به زبان آموزان مبتدی آموزش می دهد چطور در زندگی روزمره با دیگران مکالمات ساده داشته باشند. هر ویدیو موضوع یا کلمه ای را انتخاب می کند و به شما مثال هایی می دهد که می توانید بفهمید بومیان انگلیسی زبان در دنیای واقعی چطور از آن ها استفاده می کنند.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">مجموعه های انیمیشنی برای کسانی طراحی شده است که به تازگی یادگیری زبان انگلیسی را شروع کردند. ویدیوها تقریبا یک دقیقه ای هستند، جملات کوتاه، ساده و با سرعت آهسته است که فهم مطالب را برای زبان آموز ساده می کند.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">تمام ویدیوها زیرنویس دارند و به همین دلیل می توانید دیالوگ ها را به راحتی دنبال کنید.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">جدا از کلمات، ویدیوها درباره قوانین مکالمه در زبان انگلیسی هم به شما ایده می دهد.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">کانال ها و برنامه های زیادی وجود دارند که می توانید از آن ها استفاده کنید و در این مقاله ما چند نمونه از بهترین های آن ها را به شما معرفی کردیم.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">انتخاب محتوای مناسب، کیفیت و موفقیت در یادگیری را تضمین می کند. با این منابع و فعالیت هایی که برای تمرین در نظر گرفته شده اند، باید برای تقویت و تسلط روی مهارت شنیدن آماده باشید.</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">از امروز شروع کنید و موفق باشید</span></p><p style="border: 0px; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(98, 98, 98); box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><span data-mce-style="color: #000000;" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box;">منبع: <a href="https://iranmehrcollege.com/fa/article/210-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-Listening-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%DB%8C" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="https://iranmehrcollege.com/fa/article/210-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-Listening-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%DB%8C" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; background-image: initial; background-position: 50% 50%; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box;">سایت ایرانمهر</a></span></p>

بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل <p style="font-size: 13.3333px;">تا حالا به این فکر کرده اید که چقدر خوب می شد اگر زبان انگلیسی را در خانه ی خودتان یاد می گرفتید؟ هم خیلی راحت است و هم مزایای زیاد دیگری دارد. مثلا اگر خیلی دوست داشته باشید انگلیسی یاد بگیرید اما وقت کافی نداشته باشید، یا اگر موسسه های زبان از خانه یا محل کارتان خیلی دور باشند یا هزینه های شان خیلی زیاد باشد، در این صورت بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل است. شاید الان دارید به این فکر می کنید که یاد گرفتن مکالمه در خانه خیلی سخت است، چون کسی نیست که اشتباهات تان را اصلاح کند یا این‌که چطور می‌توانید پیشرفت کنید در حالی که نمی دانید کجای کارتان ایراد دارد؟ برای آشنا شدن با بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل حتما این مطلب را مطالعه کنید.</p><p align="baseline" style="font-size: 13.3333px;">این نگرانی ها به‌جا هستند و شاید موارد دیگری هم باشند. مثلا ممکن است نگران تلفظ صحیح کلمات باشید. در واقع، شاید اصلا ندانید که از کجا باید شروع کنید. در حقیقت یادگیری زبان لزوما به معنای نشستن پای کتاب نیست و منابع زیادی وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند که در مسیر درستی قدم بردارید.</p><p style="font-size: 13.3333px;"><img src="http://uupload.ir/files/ojcq_images.jpg" /></p><p style="font-size: 13.3333px;">اگر در خانه تان از روش ها و منابع درستی استفاده کنید، کارتان روی غلتک می افتد. پس حتما این راه های عالی را برای تمرین زبان انگلیسی امتحان کنید. اگر هم مشکل تقویت انگیزه برای یادگیری زبان دارید، سری به مقالات چطور در این زمینه بزنید.</p><p style="font-size: 13.3333px;"><strong>ویدیو‌ تماشا کنید</strong><br /><strong>بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل این است که تلویزیون تماشا کنید یا ویدیو ببینید.</strong><br /><strong>«خانواده ی سیمپسون»</strong><br />برای یادگیری سریع زبان انگلیسی کارتون ببینید. شاید کارتون خانواده ی سیمپسون را بشناسید. این انیمیشن کمدی در همه ی دنیا مشهور است و مخاطبانش را با همه ی فراز و نشیب های یک خانواده ی پرتنش آمریکایی همراه می کند. این انیمیشن، بامزه است و از نظر فرهنگی هم اهمیت دارد؛ چون با جنبه های مختلف زندگی روزانه مثل مدرسه، کار و زندگی اجتماعی سر و کار دارد. این برنامه هم چنین از نظر کلمات عامیانه بی نظیر و یک منبع فرهنگی خوب است. نقش اصلی داستان، هومِر سیمپسون (Homer Simpson)، یک بازرس دست و پا چلفتی و بامزه است که در یک نیروگاه هسته ای محلی کار می کند. همسرش، مارج و سه فرزندشان هم، دیگر نقش های اصلی این برنامه هستند. تعداد زیادی کاراکتر دیگر هم در این انیمیشن حضور دارند.</p><p style="font-size: 13.3333px;">محتوایی پیدا کنید که برای‌تان جذاب است<br />محتوای بسیاری به زبان انگلیسی وجود دارد از فیلم‌های آموزشی تا مصاحبه‌ها و ویدیو‌های متعدد در دنیای آنلاین، هر کدام از این موارد مخصوصا اگر در زمینه علاقه شما باشد می‌تواند به عنوان آموزش انگلیسی عمل کند. مثلا تصور کنید که شما به تکنولوژی علاقه دارید، می‌توانید ساعت‌ها ویدیو در این زمینه‌ بیابید. بزرگترین حسن این روش این است که شما به حوزه ویدیو علاقه دارید و آشنایی خوبی با آن دارید، به همین دلیل هم از دیدن آن خسته نمی‌شوید و هم اینکه آشنایی اولیه شما با مبحث به شما کمک خواهد کرد که زودتر کلمات و ترکیبات را به خاطر بسپارید و زودتر کل موضوع را درک کنید.</p><p style="font-size: 13.3333px;"><strong>«<a href="https://www.fluentu.com/en/" target="_blank" rel="noopener">FluentU</a>»</strong><br />اگر به دنبال منابع ویدئویی دیگری برای یادگیری زبان انگلیسی هستید، FluentU را هم امتحان کنید. این سایت یک مجموعه ی بزرگ از ویدئوهای انگلیسی دارد که از منابع دنیای واقعی مثل کلیپ های موسیقی، برنامه های تلویزیونی، تریلرهای فیلم «بازی گرسنگان» (The Hunger Games)، اخبار و سخنرانی های الهام بخش گرفته شده اند.</p><p style="font-size: 13.3333px;">این ویدئوها می توانند به تنها منبع یادگیری زبان انگلیسی برای هرکس تبدیل شوند. ویدئوهایی را انتخاب کنید که با شیوه ی یادگیری، سطح و علایق تان سازگار باشد و بعدا این سایت ویدئوهای بیش تری را به شما پیشنهاد می کند!<br />یک دفتر خاطرات یا وبلاگ به زبان انگلیسی داشته باشید<br />یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی در منزل این است که به انگلیسی یادداشت کنید. نوشتن می تواند یک فعالیت خلاقانه و آرامش بخش باشد. داشتن یک دفتر خاطرات یا وبلاگ به زبان انگلیسی بهترین راه برای تمرین مستمر زبان است. علاوه بر اینکه اوضاع گرامرتان بهتر می شود، می توانید کاربرد زبان انگلیسی در زندگی روزانه را هم بهتر یاد بگیرید.</p><p style="font-size: 13.3333px;"><br />می توانید در مورد تعطیلات ناامیدکننده ی خودتان که به خاطر بارندگی بهم خورده یا در مورد مسابقه ی هیجان انگیز والیبالی که از تلویزیون تماشا کردید بنویسید. همه چیز به خودتان بستگی دارد!</p><p style="font-size: 13.3333px;">هر وقت که دوست داشته باشید می توانید بنویسید. حتی اگر هر هفته یک مطلب هم بنویسید برای تان خوشایند خواهد بود. اما باید هر هفته بیشتر تلاش کنید. برای خودتان اهدافی تعیین کنید تا بیشتر و سریع تر بنویسید.</p><p style="font-size: 13.3333px;">اگر شما ایده آل گرا هستید و دوست ندارید اشتباهی انجام بدهید، می توانید خاطرات یا وبلاگ تان را به یک فرد انگلیسی زبان نشان بدهید تا آن را برای تان تصحیح کند.  اگر کسی را نمی شناسید اصلا نگران نباشید، چون lang-8 یک سایت تبادل زبان عالی است که زبان آموزان می توانند از طریق آن، در نوشتن به هم دیگر کمک کنند. تازه اگر به نوشته های قبلی تان نگاهی بیندازید و ببینید که چقدر پیشرفت داشته اید اعتماد به نفس‌تان(افزایش اعتماد به نفس) هم بیشتر می شود.</p><p style="font-size: 13.3333px;">با دوستان خود که به این موضوع علاقه‌ دارند انگلیسی حرف بزنیدیکی دیگر از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی در منزل این است که با دوستان خود یک جلسه برگزار کنید. لازم نیست یک مهمانی بزرگ داشته باشید، حتی یک دور همی کوچک هم یک روش خوب برای تمرین زبان انگلیسی است.</p><p style="font-size: 13.3333px;">می‌توانید در منزل از دوستان تان بخواهید تا داستان هایی ترسناک یا طنز یا هرچه که دوست دارید به زبان انگلیسی آماده کنند.</p><p style="font-size: 13.3333px;">لازم نیست حتما مراسم‌ بزرگی برپا کنید. می توانید یک شب با دوستان تان فیلم انگلیسی تماشا کنید یا یک غذای سنتی از یک کشور انگلیسی زبان را به کمک دستور پخت انگلیسی بپزید. اصلا مهم نیست که چه کاری انجام می دهید فقط دور هم جمع شوید، تفریح کنید و انگلیسی یاد بگیرید.<br />از اپلیکیشن‌های رایگان و فوق‌العاده یادگیری زبان استفاده کنید</p><p style="font-size: 13.3333px;">شاید تصور کنید که اپلیکیشن‌های یادگیری زبان همانند هزاران نرم‌افزار ویندوزی هستند که سالها خریداری کردید و هیچ نتیجه‌ای از آن نگرفتید. همان نرم‌افزارهایی که روز سی دی با هزاران محتوای آموزشی قرار دارند و حتما باید شماره فلان را به شماره فلان بفرستید تا با شما تماس بگیرند و ۱۰۰ هزار تومان از پول ارزشمند شما را نابود کنند. اما اشتباه نکنید چون اپلیکیشن‌هایی مانند <a href="https://www.duolingo.com/" target="_blank" rel="noopener">Doulingo</a> و <a href="https://www.memrise.com/" target="_blank" rel="noopener">Memrise</a> و بسیاری اپلیکیشن‌های آموزش زبان دیگر به شیوه‌ای جدید و با تبدیل یادگیری به بازی توانسته‌اند ابزاری درست کنند که ده‌ها بار راحت‌تر و لذت‌بخش‌تر از نرم‌افزارهای پیچیده و بی‌نتیجه گذشته شما را به هدفتان برساند. بزرگترین حسن این ابزارها هم این است که هزینه‌ای برای شما ندارند و می‌توانید رایگان آن‌ها را استفاده کنید.</p><p style="font-size: 13.3333px;"><br /><strong>بازی های رایانه ای انگلیسی انجام بدهید</strong><br />انجام بازی های رایانه ای انگلیسی، یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی در منزل است. وقتی صحبت از یادگیری زبان است، اغلب مردم حتی به بازی های رایانه ای فکر هم نمی کنند، در حالی که بازی های تک نفره یا گروهی آنلاین یک راه خیلی خوب برای تقویت خواندن، شنیدار و گفتار انگلیسی هستند.</p><p style="font-size: 13.3333px;"><strong>می‌دانستید که از طریق همین بازی ها می توانید دوستان انگلیسی زبان هم پیدا کنید؟</strong></p><p style="font-size: 13.3333px;">بازی های تک نفره معمولا تخیلی هستند و شامل استفاده از جادو و کشتن هیولاها هستند و در آن‌ها در نهایت به یک قهرمان بزرگ تبدیل می شوید. چون مکالمات این بازی ها خیلی زیاد هستند، با بازی کردن حتی یکی از آنها دایره ی لغات تان بزرگ تر می شود. هم چنین برای یادگیری مشتاق می شوید، چون برای اینکه بتوانید بازی را تمام کنید باید به تمام دیالوگ ها گوش کنید و آنها را بفهمید.</p><p style="font-size: 13.3333px;">نگران کلمه های جدید نباشید، چون به محض بازی کردن به آنها عادت می  کنید. معروف ترین بازی های تک نفره که انگلیسی تان را تقویت می کنند «Final Fantasy» ،«Legend of Zelda» و «Dragon Quest» هستند.</p><p style="font-size: 13.3333px;">بازی های گروهی تجربه ی بیشتری برای تان خواهند داشت؛ چون با گروه بزرگ تری از افراد آنلاین سر و کار دارید. یکی از معروف ترین بازی ها «World of Warcraft» است. می توانید خودتان یک شخصیت طراحی کنید و با تلاش و جستجو بازی کنید. بهترین قسمتش این است که می توانید یک تیم تشکیل بدهید و با دیگران ارتباط برقرار کنید. مکالمات، معمولا غیررسمی و ساده هستند و در یک پنجره روی صفحه نمایش تایپ می شوند. این یک روش هوشمندانه است تا بتوانید سریع انگلیسی فکر کنید.</p><p style="font-size: 13.3333px;">اگر عاشق ماجراجویی هستید و هِدسِت هم دارید می توانید صحبت گروهی را هم امتحان کنید. این قابلیت به شما کمک می کند به مکالمات ملحق شوید و با آدم های جدیدی آشنا شوید. حرف زدن با صفحه نمایش ممکن است اولش کمی عجیب و غریب به نظر برسد اما یک روش بامزه برای یادگیری زبان انگلیسی است. اما خب باید حواس‌تان را جمع کنید، ممکن است به این بازی ها معتاد شوید!<br />به انجمن‌های آنلاین مورد علاقه خود به زبان انگلیسی سر بزنید و تلاش کنید نظر دهید<br />شاید اندکی این نکته عجیب به نظر برسد، اما یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری زبان و قواعد آن این است که در یک محیط مانند انجمن آنلاین یا forum انگلیسی زبان در حیطه کاری خود سر بزنید و سعی کنید با دیگران صحبت کنید. بزرگترین حسن این ابزار این است که شما لازم نیست در لحظه پاسخ دهید و فرصت دارید جملات خود را درست کنید. در مراحل اولیه یادگیری این بهترین روش برای ساختار دادن به جملات و یادگیری از دیگران است. نکته مهم دیگر که این موضوع را جذاب می‌کند حس نیاز به پاسخ است که به شما انگیزه می‌دهد تا سریع‌تر یک پاسخ خوب برای حرف دیگران دست و پا کنید. جر و بحث در این انجمن‌ها، جنگ بر اثبات عقیده، دفاع از عقیده شخص دیگر یا حمله به یک نظر مخالف همگی یک موتور انگیزشی برای شما خواهند بود که بیشتر و بیشتر بنویسید، دایره لغات خود را بزرگتر کنید و تا جایی پیش بروید که استدلالهای پیچیده را به زبان انگلیسی بنویسید. حتما این نکته را امتحان کنید و از نتایج آن متحیر شوید.</p><p style="font-size: 13.3333px;">برای یادگیری زبان انگلیسی در کلاس‌های آنلاین زبان انگلیسی شرکت کنید<br />فقط به این فکر کنید که می توانید از مزایای مکالمه و یادگیری کلاسی استفاده کنید، بدون اینکه مجبور باشید سر کلاس بروید. تعداد زیادی مدرسه ی آنلاین وجود دارند که بسته های آموزشی، روش ها و معلم های خاص خودشان را در زمینه های مختلفی دارند و معمولا ارزان تر از موسسه های مکالمه ی زبان معمولی هستند و به علاوه نظم و قاطعیت هم دارند.</p><p style="font-size: 13.3333px;">در کل، کافی است یک اینترنت پرسرعت داشته باشید تا بتوانید در این کلاس ها شرکت کنید. به علاوه، می‌توانید از نرم افزارهای ویدئو کنفرانس هایی که خود موسسه در اختیارتان قرار می دهد هم استفاده کنید.<br />گرامر و کلمات را آنلاین یاد بگیرید<br />اگر حس می کنید که باید از پایه شروع کنید، سایت های مختلف زیادی وجود دارند که می توانند برای تان مفید باشند. بر خلاف کتاب ها اغلب شان مجانی هستند!</p><p style="font-size: 13.3333px;"><strong>English at Home</strong><br />سایت English at Home ، یک پیشنهاد عالی برای افراد مبتدی است و به بخش های مختلفی مثل مکالمه(یادگیری مکالمه)، کلمات و گرامر(یادگیری گرامر) تقسیم شده است. قسمت مکالمه به طرز شگفت انگیزی مفید و کاربردی است، چون به شما می گوید از کدام عبارت ها و اصطلاحات استفاده کنید. تمرین های ساده و انتخابی متنوعی برای تقویت گرامر، درک مطلب و کلمات در این سایت وجود دارند. هم چنین تعداد زیادی از مقالات با لحن طنزآمیز نوشته شده اند!</p><p style="font-size: 13.3333px;"><strong>Free English Study</strong><br />سایت Free English Study یک منبع عالی است و یک قسمت خیلی بزرگ در مورد گرامر و عبارت های مکالمه ای دارد. مزیت دیگر این سایت این است که به سطح های مختلفی تقسیم شده است و به سادگی می توانید چیزی را که به دنبالش هستید پیدا کنید. هم چنین می توانید لینک های مختلف و مفیدی از سایت های دیگر پیدا کنید.</p><p style="font-size: 13.3333px;"><strong>British Council: Learn English</strong><br />سایت British Council: Learn English هم برای بچه ها و هم بزرگ ترها خیلی جذاب است و یکی از بهترین سایت های رایگان برای یادگیری زبان انگلیسی است. ویدئوکلیپ های موجود بسیار سرگرم کننده هستند و تعداد زیادی کلمات رایج و عامیانه دارند. هم چنین، همه ی کلیپ ها رونوشت دارند و به این ترتیب هیچ قسمتی را از دست نمی‌دهید. بازی ها و جوک‌ها  هم می توانند برای تان جالب باشند و برای زبان آموزان مبتدی  مفید واقع شوند. این سایت هم چنین برای امتحان IELTS خیلی مناسب است و آزمون های مختلفی دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید.<br />یکی دیگر از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی در منزل این است که به رادیوهای انگلیسی زبان گوش دهید. چون می توانید برنامه های تلوزیون و رادیو را آنلاین دنبال کنید، این امکان را دارید که هر کجا هستید مهارت های شنیداری تان را تقویت کنید! حتی وقتی ظرف می شویید یا در قطار نشسته اید هم می توانید زبان انگلیسی یاد بگیرید.</p><p style="font-size: 13.3333px;"><strong>با خودتان انگلیسی حرف بزنید؛ خیلی زیاد!</strong></p><p style="font-size: 13.3333px;">این کار لزوما نشان نمی دهد که شما دیوانه شده اید!</p><p style="font-size: 13.3333px;">بخشی از یادگیری زبان این است که با آن بیش تر آشنا شویم و اعتماد به نفس داشته باشیم. اگر برای یک کار بزرگ مثل جلسه ی اولیا و مربیان یا یک ارائه ی کاری حتما باید تمرین کنید، برای یادگیری زبان هم باید تمرین داشته باشید. می توانید مکالمه را بار ها و بارها در ذهن تان یا جلوی آینه تمرین کنید. اگر هم شجاعتش را دارید چرا صدای خودتان را ضبط نمی کنید؟ ضبط کردن یک ویدئو از مکالمه  یا ارائه تان روی موبایل یا کامپیوتر بهترین راه است برای اینکه بفهمید وقتی انگلیسی صحبت می کنید صدای تان واقعا چطور است؟ می توانید تلفظ  تان را با گوینده های انگلیسی زبان برنامه های تلویزیونی مقایسه کنید.</p><p style="font-size: 13.3333px;">خب حالا شما روش هایی را بلدید که می توانید در خانه ی خودتان انگلیسی یاد بگیرید. یک لیوان چای برای خودتان درست کنید و از یادگیری زبان انگلیسی لذت ببرید! اگر هم با یکی از این روش‌ها یا روش‌های دیگر زبان انگلیسی یاد گرفته‌اید حتما با ما به اشتراک بگذارید، خصوصا اگر یک بازی کامپیوتری یا یک سریال تلویزیونی بوده باشند.<br />این عالی است که بدانید چه ویدئوهایی برای یادگیری زبان انگلیسی به شما کمک می کنند. به علاوه، <a href="https://www.fluentu.com/en/" target="_blank" rel="noopener">FluentU</a> ابزارهای یادگیری زیاد دیگری را در اختیارتان قرار می دهد تا با کمک آنها در یادگیری زبان انگلیسی پیشرفت کنید. این ابزارها شامل عبارت های متقابل، فلش کارت ها، لیست کلمات و … هستند تا گرامر و دایره ی لغات تان را تقویت کنند.</p><p style="font-size: 13.3333px;"><a href="https://www.chetor.com/23185-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84/" target="_blank" rel="noopener">منبع سایت چطور</a></p><p style="font-size: 13.3333px;"></p><p style="font-size: 13.3333px;"><a href="https://www.chetor.com/author/amin-edraki/" target="_blank" rel="noopener">نویسنده امین ادارکی</a></p>

دانلود رايگان كتاب آيلتس معمارزاده <p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">كتاب آيلتس معمارزاده IELTS MAXIMISER براي آن دسته از متقاضيان آزمون آيلتس طراحي شده كه مي‌خواهند نمره‌ي 6 يا 7 كسب كنند. ناگفته نماند كه ساختار كتاب آيلتس معمارزاده ، براي آن گروه دانشجوياني كه قصد كسب نمره‌ي 5 را دارند نيز مفيد و بسيار كاربردي است و تمرينات كتاب آن نيز كاربرد است. كتاب آيلتس معمارزاده در حال حاضر با انواع مثال‌ها و تمرينات بسيار كه در فصل هاي مختلف آن طراحي شده، بخش گفتاري داوطلب را بيش از پيش تقويت نموده و در مورد تمامي موضوعات و مباحث، با مثال‌هاي فراوان، سعي در بهبود كلام گفتاري مصاحبه‌كننده دارد.</p><h2 style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;">كتاب معمار زاده مناسب چه افرادي است؟</h2><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">كتاب آيلتس معمارزاده براي آن دسته از داوطلبان آزمون مصاحبه IELTS طراحي شده كه مي‌خواهند نمره‌ي 6 يا 7 كسب كنند. ناگفته نماند كه ساختار كتاب، براي آن گروه داوطلباني كه قصد كسب نمره‌ي 5 را دارند نيز مفيد و جامع است و تمرينات آن نيز كاربرد است. اين كتاب آيلتس با مثال‌هاي فراواني كه در فصول مختلف آن طراحي شده، بخش گفتاري داوطلب را بيش از پيش تقويت نموده و در مورد تمامي موضوعات و مباحث، با مثال‌هاي فراوان، سعي در بهبود كلام گفتاري مصاحبه‌كننده دارد.</p><h3 style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;">معرفي انواع كتاب هاي آيلتس اسپيكينگ معمارزاده </h3><ul style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><li>كتاب IELTS Speaking Maximiser - كتاب اسپيكينگ آيلتس معمارزاده</li><li>كتاب IELTS Writing Maximiser - كتاب رايتينگ آيلتس معمارزاده</li><li>كتاب IELTS Reading Maximiser - كتاب ريدينگ آيلتس معمارزاده</li></ul><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><img src="http://uupload.ir/files/l0w9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg" data-mce-src="http://uupload.ir/files/l0w9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg" /></p><h3 style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;">كتاب اسپيكينگ Speaking آيلتس معمارزاده</h3><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">كتاب موردنظر از سه فصل تشكيل شده است. فصل نخست كتاب اسپيكينگ Speaking آن به موضوعات پايه مثل</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">خانواده، دوستان، خانه، همسايه، تعطيلات، عادات و رفتار و شغل و محل تحصيل و… مي‌پردازد. با شبيه‌سازي پرسش‌ها و مثال‌هاي متعددي از پاسخ به آن پرسش‌ها، سعي در قوي نمودن زبان‌آموز در اين موضوعات دارد.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">در قسمت دوم براي زبان‌آموز 100 كارت نمونه مصاحبه امتحان آيلتس IELTS در نظر گرفته شده كه بيست جواب نمونه نيز براي آن‌ها در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين در پايان اين فصل از كتاب زبان‌آموز و داوطلب آزمون آيلتس مي‌تواند در مورد اعضاي خانواده، ابزارآلات مورد استفاده‌اش، نحوه استفاده از اينترنت، اتاقش، شخصيت موردعلاقه‌اش، شهر موردعلاقه‌اش و مشكلات موجود در شهري كه ساكن در آن است و… به تفصيل صحبت كند.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">در قسمت سوم اين كتاب نيز براي داوطلب، 100 تا موضوع متداول در <strong>آزمون‌هاي آيلتس</strong> براساس حروف الفباي انگليسي (از A تا Z) فهرست‌بندي شده است. اين موضوعات حاوي واژگان و پيشنهادات كليدي هستند كه به صورت جملات كوتاه طراحي شده‌اند.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">اما دو صفحه‌ي پاياني كتاب با عنوان: Teacher’s Guide مختص مدرس هاي آيلتس اين كتاب است كه چگونگي و نحوه‌ي آموزش فصل هاي مختلف كتاب نيز در اين دو صفحه توضيح داده شده است.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;">نكته قابل توجه براي داوطلبان آزمون آيلتس اين كه كتاب موردنظر در زمينه‌ي نوشتاري نيز او را تقويت خواهد كرد چرا كه داوطلب با تكرار و بيان جملات و مثال‌هاي كتاب، كيفيت و دقت نوشتاري او نيز افزايش مي‌يابد و در جمله‌بندي‌ها نيز از لحاظ نكات گرامري تسلط بيشتري خواهد داشت.</p><h2 style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;">دانلود كتاب آيلتس معمارزاده همراه با فايل صوتي</h2><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><a title="دانلود كتاب آيلتس معمارزاده" href="https://bayanebartar.org/file-dl/library/IELTS9/IELTS-Maximizer-Educational-Book/IELTS-Maximizer-Educationa-Book.pdf" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="https://bayanebartar.org/file-dl/library/IELTS9/IELTS-Maximizer-Educational-Book/IELTS-Maximizer-Educationa-Book.pdf"><strong>دانلود كتاب آيلتس معمارزاده</strong></a></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><strong>دانلود فايل صوتي كتاب آيلتس معمارزاده</strong></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><a href="https://bayanebartar.org/file-dl/Max1-2/01.mp3" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="https://bayanebartar.org/file-dl/Max1-2/01.mp3"><strong>فايل صوتي يك</strong></a></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><a href="https://bayanebartar.org/file-dl/Max1-2/02.mp3" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="https://bayanebartar.org/file-dl/Max1-2/02.mp3"><strong>فايل صوتي دو</strong></a></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><a href="https://bayanebartar.org/file-dl/Max1-2/03.mp3" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="https://bayanebartar.org/file-dl/Max1-2/03.mp3"><strong>فايل صوتي سه</strong></a></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><a href="https://bayanebartar.org/file-dl/Max1-2/04.mp3" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="https://bayanebartar.org/file-dl/Max1-2/04.mp3"><strong>فايل صوتي چهار</strong></a></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><a href="https://bayanebartar.org/file-dl/Max1-2/05.mp3" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href="https://bayanebartar.org/file-dl/Max1-2/05.mp3"><strong>فايل صوتي پنج</strong></a></p>

افزایش سرعت ریدینگ آیلتس <p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">همانطور که می دانید در این بخش از آزمون رایتینگ آیلتس، فرد شرکت کننده باید در طول یک ساعت سه متن حدود 900 کلمه را خوانده و به 40 سوال ‍پاسخ صحیح بدهد، اما تجربه نشان داده که درصد زیادی از شرکت کننده ها بخش Reading را در وقت مقرر به پایان نمی رسانند. برای حل این مشکل و موفقیت در این بخش به دو مهارت احتیاج داریم، یکی تکنیک پاسخ دادن به انواع سوالات مطرح شده و دیگری خواندن سرعتی (Speed Reading). در این مقاله به روش های بالابردن سرعت پاسخ گویی به سوالات ریدینگ آیلتس پرداختیم.</p><h2 style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;">تکینیک ها و استراتژی های اصلی بخش READING</h2><ul style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><li>Skimming</li><li>Scanning</li><li>Reading for detail</li></ul><h2 style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;">نکات افزایش سرعت ریدینگ آیلتس</h2><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><strong>آهسته خواندن</strong></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">در آزمون <a href="https://www.ielts.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="https://www.ielts.org/">IELTS</a> سرعت خواندن یک متن بسیار حائز اهمیت بوده و آهسته خواندن می تواند مشکلات بسیاری برای فرد شرکت کننده به همراه آورد. صرف کردن مقدار زیادی از زمان در قسمت هایی از متن که اهمیت کمتری دارند یا اضطراب تمام نکردن به موقع آزمون از جمله این مشکلات می باشند.</p><ul style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><li>اما چه عواملی باعث می شوند که سرعت خواندن ما پایین آمده و با چنین مشکلاتی مواجه شویم؟ خیلی از ما به هنگام خواندن یک متن هر کلمه را به صورت جداگانه می خوانیم.</li><li>سعی بر این داریم تا تمام کلمات و جملات موجود در متن را بفهمیم.</li><li>هنگام مواجهه با کلمات ناآشنا، خواندن را متوقف کرده و به معنای آن کلمه و ارتباط آن با متن فکر می کنیم.</li><li>به هنگام خواندن، آهسته کلمات را زمزمه می کنیم. برخی از عبارات یا جملات را دو یا سه بار می خوانیم.</li><li>درباره ایده ها و جزییات متن فکر می کنیم. حال با علم به عواملی که از سرعت خواندن ما می کاهند، خود را بهتر برای تمرین خواندن سرعتی آماده می کنیم.</li></ul><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><img src="https://educationcentral.co.nz/wp-content/uploads/2017/05/Books-3.jpg" width="600" height="768" data-mce-src="https://educationcentral.co.nz/wp-content/uploads/2017/05/Books-3.jpg" /></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><strong>خواندن سرعتی</strong></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">قبل از هر چیز لازم است بدانیم که خواندن سرعتی یک مهارت بوده و مانند هر مهارت دیگری می تواند کسب، تمرین و تقویت شود.</p><ul style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><li>قبل از آزمون آیلتس می توانیم متن ها و مقاله های بیشتری خوانده و درک کلی خود از زبان انگلیسی را بالا ببریم.</li><li>درک کلی ما از مطلب و همچنین احتمال تشخیص جای درست جواب سوالات افزایش می یابد. وقت بیشتری برای فکر کردن راجع به جواب ها و چک کردن دوباره آن ها داریم.</li><li>امتحان را با اعتماد به نفس بیشتری خواهیم گذراند</li></ul><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><strong>چگونه خواندن ریدینگ آیلتس</strong></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">این گفته بسیاری از مدرسین که خواندن سرعتی ممکن اسن مانع یافتن جواب صحیح شود درست می باشد اما نکته قابل توجه این است که تکنیک های یافتن جواب صحیح و مدل های خواندن نیز دقیقا به همان اندازه برای موفقیت در بخش Reading مهم تلقی می شوند.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">استفاده از این تکنیک های افزایش سرعت ریدینگ آیلتس به ما کمک می کند تا متوجه شویم که چه قسمتی از یک متن را باید با سرعت خوانده و کجاها باید برای یافتن جواب صحیح سرعت خود را کم کرده و یا حتی خواندن را متوقف کنیم.</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"> </p><h2 style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;">مهم ترین نکات قبل از آزمون آیلتس</h2><ul style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"><li>لازم نیست برای پاسخ به هر سوال تمام متن خوانده شود؛ ابتدا با توجه به نوع سوال، نوع پاسخ را تعیین کرده سپس به سراغ متن می رویم.</li><li>اگر معنای کلمه ای را نمی دانیم، بدون نگرانی یا معنای آن را حدس زده و یا آن را نادیده می گیریم.</li><li>قانون ۹۰ ثانیه برای هر سوال برای ما کاربردی ندارد. برخی سوالات کمتر و برخی به بیشتر از این مقدار زمان احتیاج دارند.</li><li>وقت بیشتری برای سوالات سخت تر صرف کنیم اما از سوالات خیلی سخت و وقت گیر صرف نظر کنیم. یادمان باشد که برخی سوالات برای تشخیص تفاوت نمرات ۸.۵ و ۹ طرح می شوند.</li><li>در فرم کلی امتحانات IELTS، متن های اول ساده تر بوده و رفته رفته دشوار می شوند.</li><li>کلمات را بی صدا با حرکت دهان یا آرام زمزمه نکنیم. این کار ناخودآگاه سرعت خواندن ما را کاهش می دهد.</li><li>اگر به هنگام خواندن جای کلمات را گم می کنیم، از یک کاغذ یا قلم برای نشانه گذاری استفاده کنیم.</li><li>ابتدا سوال ها را خوانده و سپس با توجه به آن ها از انواع تکنیک، مهارت ها و مدل های خواندن استفاده کنیم.</li><li>قبل از شروع به خواندن سوالات، از عنوان متن یا عکس موجود در بالای آن، ایده ی کلی متن را پیش بینی کنیم.</li></ul><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;"> </p>

چگونه در خانه اسپیکینگ را تقویت کنیم؟ <p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="font-size: 12pt;">یکی از لذت بخش‌­ترین و در عین حال سخت‌­ترین بخش‌­های یادگیری زبان کسب توانایی صحبت‌کردن به آن زبان است. راه‌های زیادی برای تقویت وجود دارد ولی نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که مهارت حرف‌زدن به یک زبان دیگر به مرور ارتقاء می‌یابد و برای بهبود این مهارت باید صبور بود و به طور مداوم و مستمر به انجام کارهایی پرداخت که در نهایت باعث ارتقاء این مهارت می‌شوند.</span><br /><br /><img src="https://exiracademy.org/wp-content/uploads/2019/06/How-to-Improve-Our-Speaking.png" width="466" height="466" data-mce-src="https://exiracademy.org/wp-content/uploads/2019/06/How-to-Improve-Our-Speaking.png" /></p><h2 style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;"><span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="font-size: 12pt;">نکات مهم در<strong> تقویت اسپیکینگ </strong>در خانه</span></h2><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-align: start;"><span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="font-size: 12pt;">نکته 1-برای<strong> تقویت اسپیکینگ </strong>حتما صدایتان را ضبط کنید و به صدای خودتان گوش دهید.</span><br /><br /><span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="font-size: 12pt;">یکی از اشتباهات رایجی که اکثر زبان آموزان برای تقویت مهارت حرف زدن یا Speaking انجام می‌­دهند این است که ابتدا پاسخ سؤال را نوشته و سپس آن را حفظ می­‌کنند. این کار باعث می­‌شود که سرعت ذهن شما در تولید مطلب (Production کلامی) یا همان صحبت­ کردن به زبان انگلیسی بهبود نیابد. همچنین باید این نکته را نیز در نظر داشت که سبک نوشتن کاملا با صحبت کردن متفاوت است.</span><br /><br /><span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="font-size: 12pt;">نکته 2: وقتی می­‌خواهید راجع به یک موضوع جدید صحبت کنید ابتدا به زبان مادری خود پاسخ­‌های ممکن به سوال را تمرین کنید و در ذهن خود سناریو پاسخ را بسازید.</span><br /><br /><span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="font-size: 12pt;">البته شما باید نهایت تلاش خود را در فکر کردن و صحبت کردن به انگلیسی به کار ببرید. ولی بعضی مواقع استفاده از زبان مادری می­‌تواند مفید واقع شود (به عنوان مثال برای بخش دوم آزمون شفاهی آیلتس (cue card). برای بسیاری از زبان‌آموزان صحبت بدون وقفه برای ۲ دقیقه مشکل است. بهتر است ابتدا ببینید که آیا می‌­توانید ۲ دقیقه راجع به آن موضوع به زبان مادری خود صحبت کنید یا نیاز دارید در مورد موضوع مورد نظر تحقیق کنید؟</span><br /><br /><br /><span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="font-size: 12pt;">نکته 3: زمان صحبت کردن خود را اندازه گیری کنید</span><br /><br /><span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="font-size: 12pt;">ممکن است صحبت کردن برای ۲ دقیقه برای شما مشکل باشد و نگران باشید که نتوانید به آن اندازه صحبت کنید. بهتر است زمان‌بندی زیر را درنظر بگیرید. و رفته رفته مدت زمان حرف زدنتان را افزایش دهید. 20ثانیه، سپس 30 ثانیه، در مرحله بعدی 40 ثانیه و در نهایت یک دقیقه و بیشتر.</span><br /><br /><br /><span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="font-size: 12pt;">نکته 4: برای ارتقاء مهارت اسپیکینگ با توصیف عکس‌ها و تصاویر شروع کنید.</span><br /><br /><span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="font-size: 12pt;">این تمرین به شما کمک خواهد کرد که عملکرد بهتری در آزمون داشته باشید. بهتر است از تصاویر مرتبط با موضوعات رایج آیلتس (مثل جشن­ها، مسافرت، …) استفاده کنید. و هر آنچه که در تصویر می‌­بینید را با جزئیات شرح دهید. سپس راجع به همان موضوع بدون تصویر صحبت کنید. در روز امتحان کافی است در حین صحبت کردن، آن تصویر را در ذهن خود مجسم کنید. همچنین می‌­توانید از عکس­‌های شخصی خود استفاده کنید. این عکس‌ها یادآور خاطرات شما هستند و به راحتی می‌­توانید راجع به آن­ها صحبت کنید.</span><br /><br /><br /><span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="font-size: 12pt;">نکته 5: ابتدا بخوانید و بعد صحبت کنید.</span><br /><span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="font-size: 12pt;">خواندن متن‌ها به زبان انگلیسی به شما ایده و واژگان لازم برای صحبت کردن روی موضوعات متفاوت می­‌دهد( برای تقویت مهارت صحبت کردن به این روش می­‌توانید از کتاب های تقویت مهارت Reading استفاده کنید). سپس هر زمان که متن انگلیسی می‌­خوانید، خلاصه آن را یا هر آنچه از آن متن یادگرفته اید، بازگو کنید. برای خلاصه کردن ابتدا به واژگان به کار رفته در متن نیاز دارید، پس سعی کنید چند بار کلمات جدید را برای خود تکرار کنید.اگر با متن طولانی سروکار دارید، متن را بخش‌های مختلف تقسیم کرده و هر بخش را جداگانه بازگو کنید. صدای خود را ضبط کنید و به صدای خود گوش دهید و صدای ضبط شده‌تان را با متن تطبیق دهید.<br /><br />نکته 6:از کتاب‌های لغت استفاده کنید.<br />برای تقویت مهارت صحبت کردن می‌­توانید دایره لغت موضوعی خود را افزایش دهید و برای اینکار می­‌توانید به سراغ مجموعه کتاب­‌های Oxford word skills و یا سایر کتاب‌های تقویت لغت بروید و در مورد موضوع مورد علاقه خود لغت‌ها و اصطلاحات کاربردی را یاد گرفته و سپس با استفاده از تکنیک شخصی سازی در مورد خود و اطرافیانتان آن لغت‌ها را به کار ببرید.<br /><br />نکته 7: مهارت شنیداری خود را تقویت کنید.<br />همه‌ ما در دوران نوزادی یک اسفنج واقعی بوده‌ایم. سر تا پا گوش بودیم و به صداهای اطراف گوش می‌دادیم و سعی می­‌کردیم کلمات و معنی‌ را متوجه شویم. حالا می‌توانیم بگوییم شخصی که در حال یادگیری یک زبان جدید است، دست کمی از یک نوزاد ندارد؛ بنابراین خوب است با استفاده از فیلم‌ها و یا کتاب تمرین listening انگلیسی مهارت شنیداری را بهبود بخشید و لغات و اصطلاحات جدید آموخت و جملات و اصطلاحات را عیناَ تکرار کرد</span></p>